DANSA DELS PASTORS (França) DANSA  DELS PASTORS
ORIGEN
França
NIVELL EDUCATIU
A partir del 2n cicle d’Infantil
POSICIÓ INICIAL
En cercle agafats/des pels colzes, ja que amb les mans tenen que aguantar uns ciris.
AGARRES
Pel colze
De les mans en “V”
DESENVOLUPAMENT
Tots/es donen 4 passos laterals cap a la dreta (S.I.A.R.) i després es punteja amb el peu dret davant, al costat del peu esquerre i darrere del peu esquerre. Finalment s’ajunta al esquerre i es fa el mateix però amb el peu esquerre .
Repetir fins que acaba la música.
VARIANT
1- El mateix però amb filera de manera que es va fent el recorregut que vulga la primera persona.

VALS ESPAÑOL Irlanda

VALS ESPANYOL
ORIGEN
Irlanda
HISTÒRIA-LLEGENDA
És un ball molt antic que es ballava a les grans Corts reials de l’Època Medieval.
NIVELL EDUCATIU
A partir del 3r cicle de Primària
ESTRUCTURA RÍTMICA
A-A’-B-B’-C-C’-D-D’  (16 x 2)
POSICIÓ INICIAL
En cercle agafats tots de les mans. Intercalar xic- xica.
AGARRES
En “v”
DESENVOLUPAMENT
Hi ha una petita introducció.
De les mans mirant al centre, tots donen un pas de vals cap al centre del cercle amb el peu dret i un altre arrere amb l’esquerre. Després els xics donen dos passes de vals en el seu lloc mentre que les xiques donen els seus dos passos de vals fent una volta cap a la dreta per davant del xic fins ocupar el lloc de la xica que estava a la seua dreta. Els xics li ajuden fent un petit impuls cap la dreta amb la mà amb la que les tenien agafades. Es repeteix 4 vegades; a la quarta la xica es queda encarada amb la parella. Puntegen els dos amb el peus de fora i després amb el de dins i després giren al voltant del seu eix. Després puntegen primer amb el de dins i després amb el de fora. En posició de ball donen dos passes laterals cap a dins i altres dos cap a fora per a tornar al lloc. Agafats al lloc, 3 passes de vals agafats girant i al quart es queda la xica a la dreta per a poder tornar a començar.

TARANTEL•LA ItaliaTARANTEL·LA NAPOLITANA

ORIGEN

Itàlia

NIVELL EDUCATIU
A partir del 2n cicle de Primària
MATERIAL
Panderetes, sonalls...
ESTRUCTURA RÍTMICA

Introducció - (A – B - A - B - C) x 2

POSICIÓ INICIAL
Per parelles separades en dos fileres, mirant-se i deixant un espai al mig.
DESENVOLUPAMENT
INTRODUCCIÓ quiets/es al lloc
A)  Saltant, es creua la cama dreta per davant de  l’esquerra, i la  cama esquerra per davant de la dreta, i es torna a fer. Cada vegada que es creua una cama, donem una picada de mans amb els braços enlaire.
Alternant els peus dret - esquerre, es frega a terra com si caminéssim enrere , sense moure’ns del lloc i amb les mans enrere (d - e - d - e  - d - e - d - e).
Es repeteix tot una altra vegada.
B) S’avancen quatre passos saltant i alçant el genoll lleugerament, cap avant i quatre cap arrere (2 vegades).
C Les parelles s’agafen en agarre de “Tarantella” fent gir cap a la dreta = SIAR (8 pulsacions ) i cap a la esquerra = SAR (8 pulsacions).

ESKU DANTZA País Basc


ESKU DANTZA

ORIGEN
País Basc
CURIOSITATS
És una dansa poc habitual per a ser del lloc d’on és, ja que normalment al País Basc el que més es mouen són les cames i de forma enèrgica. A aquesta dansa hi participen, però molt més  les mans i els seus moviments. Gairebé ens recorda aquells jocs de mans que fèiem de petits/es!
NIVELL EDUCATIU
A partir de 2n cicle de Primària
ESTRUCTURA RÍTMICA
A x 11 ( es van fent cada volta més de presa)
POSICIÓ INICIAL
En dues fileres; per parelles enfrontades
DESENVOLUPAMENT
Comencem amb un toc al company amb palmes juntes com si resarem. Toquem mà dreta amb mà dreta. Toquem mà esquerra amb mà esquerra. Palmeta al centre cadascú amb ell mateix. Palmeta per baix la cama dreta. Palmeta al centre. Palmeta per baix la cama esquerra. Palmeta al centre. Palmeta per darrere de la  cintura. Palmeta al centre. Comencem de nou.
VARIANTS
La mestra/e pot canviar l’ordre de les palmetes o inclòs la forma de fer-les ja que és una dansa complicada.
VARIANT 1 : Pot fer-se rodant, 180º  en S.I.A.R., quan fem les palmetes per baix les cames i tornar al lloc per a començar de nou.

PALMEAR Y DANZAR Alemanya

Chevaux du cirque - FrançaCHEVAUX DU CIRQUE

ORIGEN
França
NIVELL EDUCATIU
A partir del 2n cicle d’Infantil
MATERIAL
Piques o sticks d’hoquei per fer de cavall
ESTRUCTURA RÍTMICA
Introducció - (A - B – C) x 3 vegades.
POSICIÓ INICIAL
En rogle sense agafar-se i mirant tots/es cap a la dreta.
DESENVOLUPAMENT
Introducció: quiets/es en la posició inicial
A Anar al pas amb una mà fent de cua i l’altra simulant la crina del cavall (si ho fem amb piques tan sols simularem la crina) - (8+8 pulsacions).
B Anar al trot de la mateixa forma (8+8 pulsacions).
C Anar al galop igualment (8+8 pulsacions)..

BALL DE SANT FERRIOL Catalunya

 BA
BALL DE SANT FERRIOL
ORIGEN
Catalunya
HISTÒRIA-LLEGENDA
La llegenda diu que en Ferriol era un capità d’una quadrilla de lladres que es dedicaven a anar a fer robatoris i que després de cadascun anaven a una taverna a celebrar-los. Allí a la taverna bevien  molt i es feien apostes per veure qui era capaç de fer uns quants passos de ball o d’equilibri.
Al cap de molt de temps, en Ferriol va voler  canviar de vida i va intentar que així ho fera la seua tropa de bandolers, però ells ho prengueren com un acte de covardia i el mataren. Una vegada mort el van soterrar sota una bóta de vi de la taverna a la que sempre anaven. I conta la llegenda que des d’aquell dia no hi havia qui s’acabés mai el contingut de la bóta. L’hostaler  va decidir investigar què passava i el que va descobrir va ésser que, el dit del sant apuntava directament a la bóta, com si volgués tocar-la.
D’aquí la dita de la “Bóta de Sant Ferriol, que no s’acaba mai”.
A Besalú, poble català, es venerava al Sant i per a la seua festa es celebrava un aplec en el qual es ballava i bevia molt
Sembla que originàriament era una dansa agrícola; potser per aquest fet a l’Empordà els dansaires portaven una forca penjada al coll per a ballar   aquesta dansa.
NIVELL EDUCATIU
A partir del 1r cicle de Primària
LLETRA
“N’era un pastor           que en tenia tres ovelles ;
n’era un pastor ,
que tenia un penelló.

Diu que el penelló li cou,
gloriós Sant Ferriol;
i s’estira i s’arronsa,
per què el penelló li cou.

Jo i el pastor,
en vivíem d’amoretes;
jo i el pastor,
en vivíem de l’amor.

Ara bé Sant Ferriol,
ballarem  si Déu ho vol;
i qui toque el tamborino,
ha perdut el flabiol.

Et mors de fam,
si no tens pa i botifarra;
el mors de fam ,
si no tens per menllugar.

Ara bé Sant Ferriol,
ballarem  si Déu ho vol;
i qui toque el tamborino
ha perdut el flabiol.
No en tastaràs,
des del nàs fins a la boca;
No en tastaràs,
de la boca fins al nas.

Ara bé Sant Ferriol,
ballarem  si Déu ho vol;
i qui toque el tamborino
ha perdut el flabiol.

Tots en tenim,
cap i coll de pessigolles;
tots en tenim
si estem vius i no ens morim.

Ara bé Sant Ferriol,
ballarem  si Déu ho vol;
i qui toque el tamborino
ha perdut el flabiol.

N’era un pastor                                   
que en tenia tres ovelles
n’era un pastor
que tenia un penelló.

Diu que el penelló li cou,
gloriós Sant Ferriol,
i s’estira i s’arronsa
per què el penelló li cou ”.

DANSA SABATER Dinamarca


DANSA DEL SABATER

ORIGEN

Dinamarca

NIVELL EDUCATIU
A partir del 2n cicle d’Infantil
MATERIAL
Conte del “Sabater i els donyets”
LLETRA CANÇÓ
“Posa el fil i torna a posar el fil
estira, estira i tap, tap, tap (bis).
Sabater, bon sabater
les sabates, les sabates
sabater, bon sabater
les sabates m’has de fer.”
ESTRUCTURA RÍTMICA
(A-B) x 6 vegades
POSICIÓ INICIAL
Distribuïts/des per l’espai
DESENVOLUPAMENT
A Es camina lliurement per l’espai de la sala, setze passos al ritme que marca la música.
B Parats/des al lloc, amb les mans simulant: moviment de cosir (2 vegades), moviment d’estirar el fil cap amunt (2 vegades) i colpejant amb el palmell d’una mà el puny de l’altra que simula la sabata (3 vegades). Quan la cançó diu:
   “Sabater, bon sabater” (s’assenyala amb dit).
   “les sabates, les sabates” (es pica de peus a terra d-e-d-e)*
   “les sabates… (es pica de peus a terra d-e)
     … m’has de fer” (simulen cosir)

VARIANTS

VARIANT 1: el tema A en compte de caminar lliurement per l’espai, es podria fer en rogle amb les mans agafades cap avall. Es roda al ritme de la música (8 passos dreta + 8 passos esquerra x 2 vegades).
VARIANT 2: el tema A es pot fer sense moure’s del lloc, amb les mans als malucs i fent torsions suaus de tronc.

RECURSOS

Per presentar aquesta dansa es pot contar el conte del “Sabater i els donyets (o follets)”.